Destinasjon Røros/Julemarkedet © 2013. Foto: Bjørg Moen Skancke
Destinasjon Røros/Julemarkedet © 2013. Foto: Bjørg Moen Skancke
Arrangere

Støy

Det er viktig å tenke på støynivået ved ditt arrangement

Oppdatert september 2014

Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på støynivået ved ditt arrangement. Generelt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse, Veileder -IS0327.

God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og avgir ditt arrangement mye støy er det lurt å informere naboene om dette i forkant av arrangementet.
Politiet kan også sette krav til arrangementet for å redusere støynivå/ omfang.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett.

Kategorier
Arrangere