Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Ressurser

Støtteordninger

Oppdatert september 2014

Det finnes mange forskjellige steder man kan søke støtte til arrangement. Finn de søknadsmulighetene som passer best for det dere skal arrangere.
Her kan du lese mer om hvordan du kan utforme gode søknader. Vi har også lagt ut noen nettsteder med informasjon om mulige støtteordninger. Men vær oppmerksom på at det kan finnes mange flere muligheter enn dette.

Mange gode råd og fin veiledning om hvordan skrive gode søknader, finner du her:
Norske konsertarrangører: Arrangørwiki: Søknadsskriving og støtteordninger

NETTSTEDER MED INFORMASJON OM STØTTEMULIGHETER

Noen eksempler på muligheter for søknad om økonomisk støtte.

AKTIV UNGDOM
Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa

FRIFOND
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet iFrifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi

KULTURDEPARTEMENTET
Tilskudd til idrettsarbeid

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Kulturrådet er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Kultur
Idrett og friluftsliv
Ungdomsfondet

RØROS KOMMUNE
Kultur og fritid

NORSKE KONSERTARRANGØRER
Norske konsertarrangører har en oversikt over aktuelle støtteordninger for ulike konserter

SPELHÅNDBOKA
Spelhandboka.no har en oversikt over aktuelle støtteordninger for ulike teater- og speloppsetninger

Kategorier
Ressurser