Destinasjon Røros © 2009. Thomasgården. Foto: Tom Gustavsen
Destinasjon Røros © 2009. Thomasgården. Foto: Tom Gustavsen
Arrangere

Skjenking

Sjenkebevilling søkes hos kommunen

Oppdatert september 2014

Dersom det skal selges alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle tillatelsene i orden. Sjenkebevilling søkes hos kommunen. Søknader behandles fortløpende.

Det må søkes om ambulerende skjenkebevilling dersom du skal holde et privat/ lukket arrangement hvor det skal skal serveres alkohol på et offentlig område. Dette kan gis til foreninger, firma og privatpersoner, men kun til lukkede arrangement hvor alle gjester er særskilt invitert/ påmeldt i forkant av arrangementet, og hvor det ikke er skjenkbevilling i utgangspunktet. Søker du om ambulerende skjenkebevilling ved enkeltarrangement, trenger ikke styrer eller daglig leder å ha tatt alkoholprøven.

Skal du ha et offentlig, kommersiellt arrangement, må bevillingshaver ha alminnelig skjenkebevilling. Det må da søkes om bevilling til utvidet skjenkeområde for en enkelt anledning.

Søknad om sjenkebevilling i Røros kommune gjøres her.

For informasjon om kommunens forskrifter og reguleringer, se:
Lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om om alkoholholdig drikk m.m.
Disse bestemmelsene gjelder for Røros og Holtålen Kommune i fellesskap.

For mer informasjon se:

 

Kategorier
Arrangere