Miljøtiltak
Miljøtiltak
Ressurser

Miljøtiltak

Oppdatert september 2014

Tenk miljø når du planlegger ditt arrangement. I alt som tilrettelegges finnes det ofte miljøvennlige alternativer. Gå foran som et godt eksempel, først og fremst for miljøet men også som en del av omdømmebyggingen.
Avvikles arrangementet årlig, bør man vurdere å få en miljøgodkjenning av hele arrangementet på sikt. Her finnes flere ulike sertifiseringer.

MILJØHÅNDBOK FOR FESTIVALER OG UTEARRANGEMENT

Vi skal i gang med miljøarbeid! Men hvordan gjør vi det? Hvor starter vi? Hva gjør vi egentlig? På disse nettsidene finner du enkelt og greit ut hvordan miljøarbeid kan organiseres og gjennomføres samt en rekke forslag til konkrete tiltak. Her får du råd og tips om alt fra avfallshåndtering og klimatiltak til økologisk mat og økodesign!
Finn alt du trenger på miljohandboken.no

ØKOLOGISK SERVERING

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge og er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.
Gjennom prosjektet «Arrangementveiledning» tilbyr Oikos – Økologisk Norge en gratis veiledningstjeneste til alle festivaler og idrettsarrangementer som ønsker å servere økologisk mat.
Finn alt du trenger på okios.no

Kategorier
Ressurser