Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Arrangere

Markedsføring

All reklame må godkjennes av kommunen

Oppdatert september 2014

All reklame og skilting innenfor antikvarisk og kulturhistorisk område på Røros, må godkjennes av kommunen. Dette er søknadspliktig, og skal godkjennes fra teknisk etat etter uttalelse fra Kulturminneforvalter.
Røros kommune har egne vedtekter for reklameinnretninger som vimpler/ flagg, plakater, gatebukker m.m.

For mer informasjon se: Vedtekter og retningslinjer for skilting,reklameinnretninger o.l.

BANNERE LANGS FV 30
Røros har i dag muligheter for profilering langs FV30, hvor det er oppheng for bannere på lyktestolpene langs veien. Flere store arrangement benytter seg av dette i dag. For mer informasjon om mål på bannere og priser og om ditt arrangement kan profilere seg her, ta kontakt med Røros E-verk, nettavdelingen på tlf: 72 41 48 00

Reklameballonger må søkes Luftfartstilsynet.

Kategorier
Arrangere