Rørosdagene 2015. Foto: Thomas Rasmus Skaug
Rørosdagene 2015. Foto: Thomas Rasmus Skaug
Arrangere

Frivillighet

Hva må man som arrangør tenke på?

Planlegging i forkant av arrangement er viktig, men når vi kommer til dagene for gjennomføring er det veldig ofte de mange frivillige som overtar stafettpinnen.
Da er det de frivillige som representerer arrangementet.
De er ansiktet ut til publikum.
Det er dem publikum møter.

Viktig da blir:

 • God informasjon til alle involverte.
 • La det bli deres arrangement.
 • Forpleining.

1) GOD INFORMASJON TIL ALLE INVOLVERTE

Alle involverte i arrangementer må ha det samme verktøyet for informasjon om arrangementet. Viktigheten av informasjon kan ikke presiseres nok. Ingen er tjent med at de som møter gjestene / publikum ikke kan svare på spørsmål rundt arrangementet, som publikum forventer at man skal kunne svare på.
Eksempler er: «Når åpner dørene?» «Hvor kan jeg parkere?» «Hva koster billetten?»

VERKTØY SOM KAN BRUKES HER ER BLANT ANNET

 • Felles informasjonsmøter for alle. Arranger gjerne 2 slik at man kan velge dato. Dette er ofte travle mennesker som involverer seg i mye.
 • Nettsider, og da gjerne med egen informasjonssider for de involverte.
 • Håndbok om arrangementet som alle får. Denne kan inneholde
 • Informasjon om organisasjonen / arrangementet. Litt om mål og visjoner
 • Hva man forventer av de frivillige. Litt om vertskapsrollen
 • Programmet for arrangementet og generell informasjon
 • Vaktlister og gjøremål for de forskjellige områdene/ rollene de frivillige skal dekke.
 • Kontaktinformasjon for de forskjellige nøkkelrollene og alarmtelefoner.

2) LA DET BLI DERES ARRANGEMENT

 • Skal man få gode ambassadører for arrangementet, må man skape tilhørighet.
 • De frivillige må identifiserer seg med arrangementet.
 • Arrangementet må bli deres.
 • Ta godt vare på alle medarbeiderne.

3) FORPLEINING OG GODER

 • Frivillige jobber ofte på ukurante tidspunkt, og over lange perioder.
 • Det er viktig å la dem få tilgang på mat og drikke i løpet av arbeidsøkten.
 • Dette handler og om verdsetting av den store jobben som gjøres og innsatsen som legges ned for arrangementet.

Det er viktig å huske at de frivillige er nettopp det: FRIVILLIGE

HVILKE GODER GIR MAN DE FRIVILLIGE?

 • God informasjon
 • Fellesskap rundt å skape
 • Opplevelser og fellesskap – Å HA DET FINT!
 • Gratis billetter
 • Eget arrangement / fest
 • Bekleding
 • Kommunal frivillighetspris
 • Synliggjøring i det offentlige rom

ROS OG OPPMUNTRING

 • Vær konkret!
 • Ros bevisstgjør!
 • Ros skaper trygghet!
 • En “Rosestund” kan gjøre underverker

PERSON ER VIKTIGERE ENN PRESTASJON

 • AKSEPT gir TILHØRIGHET
 • RESPEKT gjør FORNØYD
 • TILLIT skaper MOTIVASJON
 • TRYGGHET avler MOT
 • TRIVSEL gir MESTRING
 • ANERKJENNELSE skaper SELVTILLIT

REALISTISKE MÅL – DELMÅL – ALLE KAN IKKE ALT – SAMMEN ER VI GODE!

HVA ER MOTIVASJONEN FOR Å DRIVE FRIVILLIGHET?

Drivkraften hos enkeltmennesket for deltakelse i frivillighet, er ofte et ønske om å drive med meningsfylte aktiviteter sammen med andre mennesker i et interessefellesskap.
Frivillig arbeid binder lokalsamfunnet Røros sammen. Det finnes et bredt aktivitetstilbud og arrangementer for innbyggere og i alle aldre, hvor verdien ligger i det å møtes, gjøre noe sammen, skape relasjoner og midder – og det skapes lokal tilknytning, sunn patriotisme og stolthet for hjemstedet.

 • Støtte til medlemsorganisasjon, dugnadsarbeid for lag / forening.
 • Ønske om å treffe nye mennesker, bli kjent med flere på stedet man bor.
 • Unikt interessert i det arrangementet tilbyr, musikk, idrett, teater, historie etc.
 • Eksempel:Håndbok frivillige 2014 Vinterfestspill
Kategorier
Arrangere