• Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen

  Støtteordninger

  Oppdatert september 2014 Det finnes mange forskjellige steder man kan søke støtte til arrangement. Finn de søknadsmulighetene som passer best for det dere skal arrangere. Her kan du lese mer om hvordan du kan utforme gode søknader. Vi har også lagt ut noen nettsteder med informasjon om mulige støtteordninger....
 • Kontrakter og skjemaer

  Skjemaer

  Oppdatert september 2014 Vi anbefaler å inngå gode avtaler og kontrakter med alle samarbeidsaktører: Minimumskontrakter for små og klart avgrensede oppdrag Grundige kontrakter med profesjonelle aktører (kunstnere, musikere osv.) Avtaler med sponsorer Avtaler med frivillige NETTSIDER Musikk/ teater: Clara: Informasjonssentral for opphavsrett og klarering for musikk, bilder, film og...
 • Destinasjon Røros. Foto: Thomas Rasmus Skaug, 2013

  Lokale partnere

  Oppdatert september 2014 Det fins mange lokale personer og firma du kan samarbeide med eller som kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha. Her gir vi deg en oversikt over noen av de det kan være hensiktsmessig å kontakte: DESTINASJON RØROS Destinasjonsselskapet er en naturlig samarbeidspartner for mange...
 • Miljøtiltak

  Miljøtiltak

  Oppdatert september 2014 Tenk miljø når du planlegger ditt arrangement. I alt som tilrettelegges finnes det ofte miljøvennlige alternativer. Gå foran som et godt eksempel, først og fremst for miljøet men også som en del av omdømmebyggingen. Avvikles arrangementet årlig, bør man vurdere å få en miljøgodkjenning av hele...
Siste innlegg