• Destinasjon Røros. Bilde fra Rørosmartnan 2015

  Arrangementskontoret

  Oppdatert september 2014 Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen. Før et arrangement kan avvikles er det ofte flere tillatelser som må innhentes. I sidene videre gir vi deg en oversikt over retningslinjer fra Røros kommune, som du må forholde deg til. Denne informasjonen er utarbeidet...
 • Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen

  Politi

  Oppdatert september 2014 Enten du skal ha et helt nytt offentlig arrangement eller et som har vært holdt tidligere, skal du på forhånd søke om tillatelse eller sende skriftlig melding til politiet om arrangementet Politiets krav til arrangøren fremgår av: Politiloven, § 11, 1. og 2. ledd Den som...
 • Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen

  Brannverntiltak

  Oppdatert september 2014 Med Røros som en verdensarv, er det spesielle hensyn som må tas også med tanke på brannvern. Brannvesenet kan derfor være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må søkes når det skal avholdes store arrangement. Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten...
 • Fra Rørosmartnan i 2013. Foto: Finn Nilsen

  Trafikk

  Søknad Før offentlig sted tas i bruk til arrangementer og lignende, må særskilte tillatelser innhentes. Les mer om dette under Politi. Politivedtektene for Røros kommune, Kapittel I, § 1 definerer hva som inngår i begrepet offentlig sted: § 1 Offentlig sted Men offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau,...
 • Destinasjon Røros © 2009. Thomasgården. Foto: Tom Gustavsen

  Skjenking

  Oppdatert september 2014 Dersom det skal selges alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle tillatelsene i orden. Sjenkebevilling søkes hos kommunen. Søknader behandles fortløpende. Det må søkes om ambulerende skjenkebevilling dersom du skal holde et privat/ lukket arrangement hvor det skal skal serveres alkohol på et offentlig...
 • Destinasjon Røros. Rørosmartnan. Foto: Svein Eggan

  Vakthold

  Oppdatert september 2014 Ved alle arrangement som innebærer publikumstilstrømning bør det gjøres en risikovurdering av arrangementet. Dette gjelder både små og store tilstelninger. Skal du avholde et offentlig arrangement er det viktig at du avklarer behovet og omfanget av vakthold med politiet i forkant. Det er også viktig at...
 • Destinasjon Røros © 2012. Rendalen Fjellridning

  HMS

  Oppdatert september 2014 Publikum, frivillige, dyr, utstyr og artister – alle skal tas godt vare på. For mye av sikkerheten rundt arrangementer finnes det egne lover og regler. Her finner du Miljøhåndboken med aktuell informasjon om enkle tiltak og veiledning for ulike arrangement. Link: Miljøhåndboken: Om helse, miljø og...
 • Rørosdagene 2015. Foto: Thomas Rasmus Skaug

  Frivillighet

  Planlegging i forkant av arrangement er viktig, men når vi kommer til dagene for gjennomføring er det veldig ofte de mange frivillige som overtar stafettpinnen. Da er det de frivillige som representerer arrangementet. De er ansiktet ut til publikum. Det er dem publikum møter. Viktig da blir: God informasjon...
 • Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen

  Markedsføring

  Oppdatert september 2014 All reklame og skilting innenfor antikvarisk og kulturhistorisk område på Røros, må godkjennes av kommunen. Dette er søknadspliktig, og skal godkjennes fra teknisk etat etter uttalelse fra Kulturminneforvalter. Røros kommune har egne vedtekter for reklameinnretninger som vimpler/ flagg, plakater, gatebukker m.m. For mer informasjon se: Vedtekter...
 • Destinasjon Røros/Julemarkedet © 2013. Foto: Bjørg Moen Skancke

  Støy

  Oppdatert september 2014 Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på støynivået ved ditt arrangement. Generelt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse, Veileder -IS0327. God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og...
 • Destinasjon Røros © 2015. Doktortjønna

  Områder for arrangement

  Røros har flere arenaer som er godt tilrettelagt for arrangement av ulik størrelse. Videre følger kontaktinformajon for de mest brukte lokasjonene. I tillegg til disse stedene kan det i prinsippet lages arrangement også alle mulige andre steder; samfunnshus, kaféer, butikker, idrettsanlegg, bakgårder, torg, i gruver, på fjellet, i gata,...
 • Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen

  Kontakt Røros kommune

  RØROS KOMMUNE Bergmannsgata 23, 7374 Røros Telefon og faks: 72 41 94 00 / 72 41 94 04 E-post: postmottak@roros.kommune.no Åpningstider: Ma. – Fre. kl. 08:00 – 15:00 Klikk her for flere viktige telefonnr. i Røros kommune....
Siste innlegg