Destinasjon Røros. Bilde fra Rørosmartnan 2015
Destinasjon Røros. Bilde fra Rørosmartnan 2015
Arrangere

Arrangementskontoret

Arrangere selv? Vi ønsker og trenger mange, gode arrangement

Oppdatert september 2014

Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen. Før et arrangement kan avvikles er det ofte flere tillatelser som må innhentes. I sidene videre gir vi deg en oversikt over retningslinjer fra Røros kommune, som du må forholde deg til. Denne informasjonen er utarbeidet av Røros kommune og lensmannen i Røros.
Alt avhengig av hva slags arrangement du skal ha, og hvor det skal avholdes, kan det også være andre du bør tenke på dialogen med.
God kommunikasjon med kommune, politi, grunneier, naboer og andre berørte er viktig, og er du avhengig av tillatelser, bør disse melder inn i god tid.
De fleste av bestemmelsene er av generell karakter, men enkelte bestemmelser gjelder kun for Røros kommune. Med sin status som en verdensarv, er det enkelte hensyn knyttet til brannsikkerhet og kulturminnevern som må ivaretas særs godt på Røros. Skal du arrangere noe i en annen kommune, og lurer på hvilke bestemmelser som gjelder? Ta kontakt med den kommuneadministrasjonen det gjelder, så vil de hjelpe deg.

Punkter du bør tenke på tidlig i arrangementsarbeidet:

BYGGESAKSREGLER

Boder som skal settes opp til bruk gjennom en sesong (over 1 uke) må behandles etter plan- og bygningsloven.
Boder til bruk ved arrangementer (inntil 1 uke), krever ingen søknad etter plan- og bygningsloven.
Har du planer om å bygge konstruksjoner som scene el.l som kommer nærme eksisterende bygninger, skal det søkes tillatelse hos teknisk etat.
Husk for øvrig å innhente grunneiers tillatelse.

SØKNAD TIL GRUNNEIER

Hvis du ønsker å arrangere noe på privat grunn, må du alltid søke grunneieren om det.
Hvis det er kommunen som eier grunnen, må du søke kommunen. Er du usikker på hvem som eier grunnen, så kan du ta kontakt med teknisk etat i kommunen.

MELDING OM ARRANGEMENT TIL LENSMANN / POLITI

Enten du skal ha et helt nytt arrangement eller et som har vært holdt tidligere, må du søke politi eller lennsmann om tillatelse til å avholde dette arrangementet.
Se mer under Politi

SØKNAD TIL BRANNVESEN

Brannvesenet kan også være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må derfor søkes. Brannvesenet vil være opptatt av ting som eksempelvis: planlagt stengning av gate, brannvakter, nattevakter osv. Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten til de som deltar på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde lover og forskrifter – de er ikke laget for å gjøre jobben din vanskelig, men for å beskytte deg og publikummet ditt!
Se mer under Brannverntiltak

NABOVARSEL

Alle berørte parter skal motta nabovarsel. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv). Et godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.

SALG AV MAT OG DRIKKE

All salg av mat og drikke på arrangement må være godkjent av mattilsynet.
Mer informasjon:
Mattilsynet: Retningslinjer for kortvarig omsetning / salg av næringsmidler

SALG AV ALKOHOL

Dersom det skal selges alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle tillatelsene i orden. Sjenkebevilling søkes hos den kommunen arrangementet skal foregå i.
Se mer under Skjenking

ØKONOMI

Trenger du råd og tips knyttet til budsjettering, regnskap, moms m.m?
Les mer på denne siden

Skal ditt arrangement håndtere kontanter?
Det anbefales at det alltid er to personer som i fellesskap teller opp kontantinntekter som arrangementet genererer. Kontantoppgjøret må deretter leveres bank.

Kategorier
Arrangere