Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på støynivået ved ditt arrangement. Generellt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse. Veileder -IS0327

God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og avgir ditt arrangement mye støy er det lurt å informere naboene om dette i forkant av arrangementet.

Politiet kan også sette krav til arrangementet for å redusere støynivå/ omfang.

 

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett.

 

Oppdatert september 2014