Røros kommune:

t: 72 41 94 00

e: postmottak@roros.kommune.no

 

Røros lensmannskontor:

t: 02800

 

Oppdatert september 2014