Arrangere

Arrangere selv?

Hva bør du tenke på tidlig i arrangementsarbeidet? Les mer her.

Politi

Hvilke krav setter politiet til søknader vedrørende ditt arrangement? Les mer her.

Brannverntiltak

Hva må gjøres i forhold til brannverntiltak? Les mer her.

Trafikk

Vil ditt arrangement kreve egen skilting eller sperring av veier? Les mer her.

Skjenking

Skal det selges alkohol på ditt arrangement? Det er viktig å ha alle tillatelsene i orden. Les mer her.

Vakthold

Hva må gjøres for å håndtere publikum på en trygg måte? Les mer her.

HMS

Her finner du Miljøhåndboken med aktuell informasjon om enkle tiltak og veiledning for ulike arrangement. Les mer her.

Frivillighet

Hvordan kan de frivillige ivaretas på en god måte? Les mer her.

Markedsføring

Hvilke regler gjelder for skilt og reklamemateriell? Les mer her.

Støy

Avgir ditt arrangement støy som må hensyntas? Les mer her.

Arrangementsområder

Hvilke arrangementsarenaer finnes på Røros? Les mer her.

Kontakt Røros Kommune

Kontaktinformasjon til aktuelle personer og instanser i Røros kommune finner du her.

Her finner du en oversikt på arrangementene

Ressurser

Hva er Arrangementsforum?

+47 986 01 001

post@roroshagen.no

Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros, Norge

Contact Us

Want to say hello? Want to know more about us? I check my mail all the time, so I should be in touch soon

Captcha:
15 + 15 =

Logg inn

Mistet passordet ditt?